മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തിലൊരുങ്ങി നവകേരള വായനശാല
നവകേരള സദസിന്റെ മുന്നോടിയായി മുണ്ടേരി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനെട്ടാം വാർഡിൽ കോളിൻ മൂലയിലാണ് നവകേരള വായനശാല ആരംഭിച്ചത്. 1957ൽ പ്രഥമ കേരള മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് ഇതേ പ്രദേശത്ത് നവകേരള സ്കൂൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുസമീപത്തായാണ് പുതിയ വായനശാലയാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തുകാരാകെ നടത്തിയ […]
സമ്പൂർണ വായനശാലാ പഞ്ചായത്തായി മാലൂർ
പൊതുവിടങ്ങളൊരുക്കാൻ ജനകീയ കുതിപ്പുമായി മുന്നോട് പോവുകയാണ് മാലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ വാർഡിലും ഒരു വായനശാലയെന്ന ലക്ഷ്യം പകൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു   ഡോ. വി ശിവദാസൻ എംപി യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പീപ്പീൾസ് മിഷന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് വായനശാലകൾ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ  വാർഡുകളിലും  വായനശാലകൾ […]
ചിങ്ങപ്പൊലിക്ക് പൊലിമയോടെ സമാപനം
കണ്ണൂർ: പുതുചരിത്രം രചിച്ച് ചിങ്ങപ്പൊലിക്ക് സമാപനമായി. എല്ലാ വാർഡിലും വായനശാലയെന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഡോ.വി ശിവദാസൻ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പീപ്പിൾസ് മിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ചിങ്ങപ്പൊലിയിൽ ജില്ലയിൽ നിരവധി വായനശാലകളാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരുമാസക്കാലത്തിനിടയിൽ മാത്രം പതിനഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളും മൂന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും സമ്പൂർണ വായനശാലകളുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായിമാറി. അതിലൂടെ ജില്ലയിൽ മൂന്ന് നഗരസഭകളും ഇരുപത്തിയൊൻപത് പഞ്ചായത്തുകളുമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ സമ്പൂർണ വായനശാലാ പദവിയിലെത്തി. രാജ്യത്തിന് മാതൃകയാകുന്ന മഹാമുന്നേറ്റമാണിതിലൂടെ കണ്ണൂർ  കാഴ്ച്ചവച്ചിരിക്കുന്നത്. വായനശാലകളുടെ സാന്ദ്രതയിൽ മറ്റൊരു പ്രദേശത്തിനും അവകാശപ്പെടാൻ പോലുമാകാത്തത്രയും വലിയ നേട്ടമാണുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ ഘട്ടത്തിൽ ആദിവാസി-ന്നോക്ക മേഖലകളുടെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടാരംഭിച്ച “നെറ്റ് വർക്ക്” പദ്ധതിയാണ് പിന്നീട് പീപ്പിൾസ് മിഷനെന്ന പേരിലുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റമായിമാറിയത്. […]
സമ്പൂർണ വായനശാല പഞ്ചായത്തായി തില്ലങ്കേരിയും
പൊതുവിടങ്ങളൊരുക്കാൻ ജനകീയ കുതിപ്പുമായി മുന്നോട് പോവുകയാണ് തില്ലങ്കേരി. പൊതുവിട വ്യാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പീപ്പിൾസ് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പുതുതായി ഏഴ് വായനശാലകളാണ് ആരംഭിച്ചത്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളൊരുക്കാൻ നാടൊന്നായ് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളാണിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.  വായനശാലകൾക്കായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലും സാംസ്ക്കാരികസംഘടനകളുടെ മുൻകൈയ്യിലും  വിപുലമായ പുസ്തക ശേഖരണ പരിപാടികൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് […]
സമ്പൂർണ വായനശാല പഞ്ചായത്തായി എരമം കുറ്റൂരും
എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പീപ്പിൾസ് മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വായനശാലകൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വാർഡുകളിൽ വായനശാലകൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു. അതുവഴി പഞ്ചായത്തിലെ പതിനേഴ് വാർഡുകളിലും   വായനശാലകളായി. നിലവിൽ 17 വാർഡുകളിലായി 24 വായനശാലകളെന്നതിലേക്കെത്തിയിരിക്കുന്നു. വിപുലവും ജനകീയവുമായ പുസ്തകശേഖരണ പരിപാടികളാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ നടന്നത്. വായനശാലകൾക്കായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിലും സാംസ്ക്കാരികസംഘടനകളുടെ മുൻകൈയ്യിലും പുസ്തക ശേഖരണം […]
മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വഴിയിൽ പടിയൂർ-കല്ല്യാട്
പടിയൂര്‍–കല്ല്യാട് പഞ്ചായത്ത്  സമ്പൂർണ വായനശാലാ പഞ്ചായത്താകുന്നു.  പീപ്പിൾസ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി പതിനഞ്ച് വായനശാലകളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പുതിയതായി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞമനസോടെ പടിയൂർ–കല്ല്യാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ബഹുജനങ്ങളെയാകെ അതിലണിനിരത്തുകയുണ്ടായി. ജില്ലയിലാകെയുണ്ടായ പൊതുമുന്നേറ്റം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു വാർഡുതലങ്ങളിലെ വായനശാല […]
1 2 12